Directie Aloysius basisschool Maasland

Wilma Vroombout verzorgt voor het tweede jaar begeleidingsopdrachten op onze school. Dit doet ze deskundig, nauwgezet, betrokken, flexibel en enthousiast. Haar contact met de kinderen, de ouders en het team is prima. Haar expertise is goed, zowel op het gebied van remedial teaching als in de functie van kindercoach. Ze heeft een brede kennis en blijft zich verder professionaliseren. Na iedere begeleidingssessie volgt een duidelijk verslag waarin de voortgang, evaluatie en een vervolg wordt aangegeven. 

We kunnen Wilma van harte aanbevelen.

J.Noordam, werkzaam op basisschool Het Galjoen, Den Hoorn

Wat ondersteuning op school door Wilma zo fijn maakt is dat zij werkt vanuit de basis en daarbij gebruik maakt van een planmatige en duidelijke aanpak. De inhoud van de sessies die worden uitgevoerd zijn terug te lezen in een uitgebreide verslaglegging. Dit verslag wordt gemaild naar de ouders, de leerkrachten en naar mij in mijn functie als intern begeleider. In de communicatie met de leerling zoekt Wilma naar de aansluiting met het kind door deze communicatie af te stemmen. Tot slot staat Wilma open voor input vanuit school, de ouders en bovenal de leerling. 

Het welbevinden van de leerling staat voor ons als school en voor Wilma als remedial teacher centraal.

S.Wielenga, directie basisschool het Galjoen, Den Hoorn

Dank je wel voor de prettige en ontspannen samenwerking. We komen elkaar vast en zeker nog wel weer tegen omdat we dan weer een kind hebben dat jij mag komen begeleiden!
            Dus we nemen geen afscheid maar zeggen: tot ziens!


J.van Velzen, directie/leerkracht basisschool het Galjoen, Den Hoorn

Met mijn zicht op de ontwikkeling van onze leerling, heb je hem toch weer verder gebracht dan we zouden denken.


Familie Heskes, leerling Bernadetteschool, Naaldwijk (zorgarrangement)

Wij willen je bedanken voor al je hulp het afgelopen jaar. Het is heel fijn om te horen en te zien dat onze dochter met rekenen vooruit is gegaan. Wij vinden het ook fijn voor onze dochter dat ze (ook dankzij jou) naar groep 8 kan gaan en daar met haar vriendinnen de basisschool af kan sluiten.

         Ze is dan in staat om een nieuwe start te maken op haar niveau op het voortgezet onderwijs....


Familie van Vuuren uit Maassluis (remedial teaching, rekenen).

Wilma heeft onze dochters heel goed geholpen! Eigenlijk ging het rekenen al moeizaam vanaf groep 3 en op school werd er steeds gezegd dat er steeds wel een stijgende lijn was met  de CITO toetsen. Maar ze scoorden wel erg laag en wij maakten ons daar wel zorgen over. Op school vonden ze het allemaal niet zo spannend maar toen wij merkten dat onze zoon (4 jaar jonger!) veel makkelijker rekende tijdens een spelletje kregen we het toch wel benauwd. Het jaar erop naar het voortgezet onderwijs, hoe zou dat dan gaan?
Nadat Wilma met de meiden had kennis gemaakt was er een plan opgesteld. Elke week kwam ze met de meiden oefenen. Ze kregen huiswerk (zowel digitaal, werkbladen en materiaal waarmee wij met hen konden oefenen). Ze hebben hard gewerkt. Wilma constateerde dat de basis er gewoon niet in zat bij de meiden waardoor ze ook niet verder kwamen. Bij de laatste CITO op de lagere school scoorden ze al een stuk beter!
Voor de zomervakantie kon Wilma het afronden met de meiden en toen ze na de zomervakantie naar het VMBO gingen vonden we dit best spannend want daar kregen ze rekenen en wiskunde. Maar ze halen vanaf het begin mooie cijfers voor deze vakken!
Dank zij Wilma's hulp waren ze klaar voor het VMBO!
We vinden dat het heel fijn gelopen is zo met elkaar. Wilma is duidelijk, houdt zich aan de afspraken, ze is secuur en bovendien een vriendelijke docent maar als het nodig is ook een beetje steng.

Wij bevelen haar zeker aan als uw kind moeite heeft met rekenen!


Familie Mandemaker uit Maassluis (remedial teaching, rekenen).
Eind groep 6 had onze dochter een rekenachterstand van bijna 2 jaar. Er werd ook gezegd dat deze achterstand haar schoolkeuze voor het middelbaar onderwijs zou bepalen en dat zij waarschijnlijk zou uitstromen naar beroeps- of kader gericht onderwijs. Wij hadden het idee dat onze dochter veel meer in zich had, wat er niet goed uitkwam. Ze werd faalangstig, vooral voor rekentoetsen.
Via een moeder van school kregen we het advies om naar ‘juf Wilma’ te gaan. Zij heeft onze dochter fantastisch geholpen en haar schoolresultaten gingen met sprongen vooruit.
Hoewel rekenen nog steeds niet haar lievelingsvak is, blokkeert ze niet meer met toetsen. Ze heeft geleerd hoe ze sommen handig aan kan pakken en kan wat ze geleerd heeft ook toepassen in de praktijk.
Nu gaat zij naar een mavo/havo brugklas en heeft ze een prachtig rapport. Ze heeft zelfs een voldoende voor rekenen op groep 8 niveau.
Wij zijn heel blij dat Wilma eruit heeft kunnen halen, wat er bij onze dochter in zat!Familie Maas uit Den Haag (kindercoaching).

Mijn zoontje van 4 jaar, had zichtbaar moeite met het uiten van zijn emoties. Het niet goed kunnen omgaan met verschillende emoties gaf zichtbaar frustratie. Als ouder(s) was dit lastig om te doorbreken en uiteindelijk hebben we de keus gemaakt om met hem een traject kinder-coaching te starten. Hierbij heeft hij geleerd welke emoties er allemaal zijn en dat deze emoties bij het leven horen. Spelenderwijs door middel van spel en het kijken van een film, heeft hij geleerd hoe hij anders kan omgaan met zijn emoties.
Omdat hij nog erg jong is, zal dit “zaadje” wat geplant is nog verder moeten groeien, maar ik ben ervan overtuigd dat dit zijn vruchten zal gaan afwerpen.
Mijn zoontje heeft een uitgesproken mening wat betreft hij wel en niet wil, en het was opvallend dat hij graag naar Wilma toeging om te spelen, en dit bewijst dan maar dat hij zich erg prettig voelt in haar nabijheid.


Mevrouw Dekker uit 's Gravenzande (kindertolk)

Ik heb de kindertolksessies als verrassend en prettig ervaren. Wilma weet je goed op je gemak te stellen, ze is erg rustig, neemt de tijd en vraagt goed door! Haar voorbeelden en materiaal (poppetjes) zijn erg praktisch en maakt het helder. Ze weet goed de vinger op de zere plek te leggen. Ook haar eigen inbreng in de laatste sessie was zo gemeend en oprecht. Ik had nog nooit eerder van kindertolk gehoord, een compleet andere kijk voor mij naar onze kinderen toe. Ik ben heel blij met deze sessies en ik kon ook echt wat met de uitkomst van deze sessies. Alles wat uit de sessies naar voren kwam klopt ook echt…. Alleen had ik het nooit zo bekeken! Wilma is een heel fijn persoon om een kindertolk sessie mee te doen….ze brengt het KIND en het beste in jezelf naar boven.”


Familie Quartel uit 's Gravenzande (remedial teaching, rekenen)

Reken maar van yes is een slogan van Wilma.. Onze dochter kreeg al pijn in haar buik als ze het woord rekenen hoorde laat staan als de rekenles op school ging beginnen.. Dus contact gezocht met Wilma, na wat onderzoeken stelde zij een "rekenplan" op. Eerst gingen er reken bladen mee naar huis en er werd digitaal geoefend met een rekenprogramma waarin wij thuis konden inloggen en Wilma mee kon kijken naar de resultaten. Al snel waren de rekenbladen niet meer nodig en oefenden wij digitaal! Onze dochter ging en gaat nog steeds met sprongen vooruit, van een Cito score c-d naar een dikke a score. Dit was eigenlijk niet eens ons hoofddoel, wij vonden het belangrijk dat onze dochter geen buikpijn meer kreeg bij het woordje rekenen, en geen angst meer had om aan sommen te beginnen! Zowel aan het emotionele (ik kan het toch niet) en het inzicht/ rekenvaardigheid werd hard gewerkt.. Onze dochter heeft geen pijn in haar buik meer als ze moet gaan rekenen op school en de Cito resultaten zijn super! Wij zijn heel blij met Wilma, en nog belangrijker...onze dochter is heel blij met Wilma.

Ze heeft heel veel geduld, is rustig, kundig, ze verstaat echt haar vak!


Familie Bakker uit Loosduinen - Den Haag (kindercoaching/ remedial teaching, rekenen).

Onze dochter en zoon hebben beiden RT bij Wilma gehad het afgelopen jaar. 

Onze dochter is met rekenen vooruit gegaan, ook met de CITO score. Ze houdt niet van rekenen; Wilma speelde hier goed op in en zo heeft ze  haar toch vorderingen laten maken. Ze heeft ook kinder coaching gevolgd en kreeg hierdoor meer zelfvertrouwen. Ze kan nu onder andere  aangeven wat haar sterke kanten zijn en zit lekkerder in haar vel.
Onze zoon is onder andere aan het oefenen met verhaaltjes sommen; Wilma stemt haar begeleiding echt af op wat onze kinderen nodig hebben.
Als ouder vind ik het fijn dat Wilma precies uitlegt waar ze met de kinderen naar toe werkt; Wilma heeft een handelingsplan gemaakt en we krijgen van elke sessie een verslag. We kunnen Wilma altijd mailen met vragen en na elke sessie is er ruimte om vragen te stellen. Wilma heeft een grote betrokkenheid naar de kinderen, denkt mee als we vragen hebben over de RT of bij de kindercoaching.


Floor en Sanne van Vuuren - hoe zij terugkijken op de remedial teaching-begeleiding.  
Floortje en ik (Sanne) hebben toen wij in groep 8 zaten, dat was in 2014 bijles rekenen gehad van Wilma. Wij hadden een enorme rekenachterstand en daar moest wat aan gedaan worden voordat wij naar de middelbare school gingen.
Tijdens bijles kregen wij een hoop rekenoefeningen aangeboden, deze hielpen enorm bij het rekenen. Ook kregen wij huiswerk in de vorm van oefenboekjes, flitskaarten en online oefeningen op rekentuin.nl. De begeleiding die wij van Wilma ontvingen was prettig en hielp ons bij rekenen op school en ook op de middelbare school. Na alle bijlessen hebben wij nauwelijks nog moeite gehad met rekensommen!

Mevrouw S. Poldervaart - remedial teaching, Op weg naar.... Snel leren = leuk leren.

Omdat onze zoon schommelende in zijn school resultaten hebben we gekeken hoe we hem weer een stukje op weg konden helpen. Vooral een positieve leerervaring en het ontwikkelen van zelfvertrouwen is wat wij belangrijk vonden. We kwamen bij het zoeken naar extra ondersteuning bij Wilma uit. Haar kennis en ervaring sprak ons aan. Na een prettige kennismaking en intakegesprek is onze zoon wekelijks met Wilma aan de slag gegaan. Hij heeft eerst een test gemaakt zodat Wilma precies wist waar hij ondersteuning bij nodig heeft. Zo werd er een plan van aanpak gemaakt en met ons besproken. Wilma kon tijdens de sessies goed aansluiten op het karakter van onze zoon, de stof goed uitleggen, goede tips geven en gaf met haar aanpak onze zoon een vertrouwd gevoel. We werden zelf ook regelmatig op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. En het resultaat was ernaar. Onze zoon heeft nu meer zelfvertrouwen, een positieve leerervaring en hij heeft zijn Iep test beter gemaakt. Wij waren zo tevreden dat hij ook direct de training Op weg naar…, heeft gevolgd. Voor onze zoon was dit precies wat hij even nodig had.


Karlijn Heus uit Monster (Op weg naar....Snel leren = leuk leren)

Ik heb de cursus 'Op weg naar...' met plezier gedaan. Ik vind het leuk, leerzaam en interessant. Leren is leuker en makkelijker geworden. Vorige week had ik mijn spreekbeurt, die heb ik in categorieën verdeeld en op de gekleurde kaartjes geschreven. Die heb ik gebruikt bij het vertellen. Het lukte heel goed, ik had een 9-. Ik ga volgend jaar naar de middelbare school en ga dan de vervolgcursus 'Snel leren = leuk leren doen' bij Wilma. 

Dan ga ik het op de middelbare vast ook goed doen ! 

18891487_1456419741068201_3298047766830600942_ojpg