Het begin is een leerprobleem dat niet binnen een groep/schoolsetting kan worden opgelost. Vaak is het probleem er al langer en is het leerniveau niet meegegroeid met de kalenderleeftijd. Het niveauverschil met de rest van de groep wordt steeds groter. Nadat een kind is aangemeld, volgt er een intakegesprek. Dit intakegesprek is een onderdeel van een aantal fasen die zullen worden doorlopen. Het doel hiervan is om een plan op te stellen voor het kind waarbij alle partijen zoveel mogelijk worden betrokken. Uitgangspunt van dit plan is om verder te gaan met wat al goed gaat en te stoppen met datgene wat niet werkt. Als alle partijen akkoord gaan met de inhoud van het plan kunnen de begeleidingssessies beginnen. Een plan bij leerproblemen heeft meestal een looptijd van minimaal 8 sessies.