Met welke hulpvragen kunt u bij mijn praktijk terecht?

Ieder kind heeft wel eens een periode dat het wat minder gaat op school. Als dit lang duurt, kunnen kinderen gaan twijfelen aan hun eigen kunnen en kan er faalangst optreden.

Met de leerproblemen groeit de faalangst vaak als vanzelf mee.

Een remedial teacher kan helpen bij de leerproblemen waarbij een kindercoach uw kind kan helpen om de kracht en het talent bij zichzelf te ontdekken

Een kindertolk kan u helpen om de boodschap die uw kind voor u spiegelt te 'tolken'.

Remedial Teaching Kindercoach Maassluis (R.T.K.M) is een praktijk waar u terecht kunt met  verschillende hulpvragen:
* leerproblemen (specialisatie rekenen)
* sociale ontwikkeling

* het helder krijgen van de boodschap die uw kind spiegelt.

Meer informatie over bovenstaande hulpvragen kunt u vinden op de volgende bladzijden.


* studiebegeleiding voor:
- leerlingen in groep 8/brugklassers (Op weg naar.....). 
- scholieren op het VMBO (Snel leren = leuk leren VMBO).
- scholieren op VMBO-TL tot en met gymnasium en voor studenten op MBO, HBO en universiteit (Snel leren = leuk leren). 

Meer informatie over deze trainingen vindt u op de volgende bladzijde.

Actuele cursusdatums:

Op weg naar....... training: 

Snel leren = leuk leren training: 

Aanmelden kan telefonisch of via een mail (via een klik op de afbeelding).

Ik kan uw kind begeleiden in een individueel traject, maar ook in opdracht van een school (zorgarrangement).

L